Услуги

Отдел "Хранителна промишленост"

Технологична помощ в производството на хранителни продукти.

Физико-химичен и микробиологичен анализ на суровини и готова продукция.

Разработване на нов асортимент, технологични схеми и рецептури в хлебопроизводството, сладкарската промишленост и др.

Иновативни решения на проблеми свързани с качеството и трайноста на готовата продукция.

Организация и управление на производството, оптимизиране на производствените процеси.

Периодичен контрол на утвърдените технологии.

Обучение и инструктаж по темите свързани с безопасността и самоконрола при производството на храни.

Изготвяне и внедряване на системата HACCP и ДПП.

Вътрешен одит по безопасност на храните: ДПП, НАССР, IFS food, BRC и др.

При необходимост и всякакви проблеми, свързани с производството на хранителни продукти, потърсете наш екип за съдействие!Отдел "Селско стопанство"

Технологична помощ и консултации при растителна защита в биоземеделието.

Технологична помощ при обработка, третиране и съхранение на готова земеделска продукция.

Управление на селското стопанство.

Одит и контрол в земеделието.